Gần 186 nghìn lần vi phạm tốc độ

Kết quả thống kê vi phạm tốc độ chạy xe trên toàn quốc trong tháng 4, mới được Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) thông báo, có tới 185.961 lần phương tiện vi phạm tốc độ và tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tăng 27,95% so với thời gian này năm 2017.

Tuần tra kiểm soát thường xuyên sẽ giúp hạn chế vi phạm tốc độ.

Tương ứng với tình trạng vi phạm tốc độ, các lực lượng chức năng đã xử lý 191 xe; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng đối với 182 xe; từ chối cấp phù hiệu 9 xe.

Trong khi đó, tính luỹ kế đến hết tháng 4/2018 trên cả nước có tổng số 649.328 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,160 lần/1.000km, giảm 31,62% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong thời gian 4 tháng, các Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã xử lý vi phạm đối với 1.395 phương tiện; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 1.103 xe; thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải 03 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 289 xe.

Để thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải. Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT. Tập trung xử lý các trường hợp vi phạm quá tốc độ và vi phạm thời gian lái xe liên tục.

Đồng thời, tiếp tục đôn đốc và tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn về lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với các xe ô tô có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn phải thực hiện xong trước ngày 01/7/2018 theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với các trường hợp vi phạm không truyền dữ liệu, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có báo cáo giải trình cụ thể và kiểm tra tính xác thực trước khi ra quyết định xử lý.

Theo ThanhTra